Name engraving support for new hall

Do you want to make your mark on the new Aberporth Village Hall?

As part of a fundraising project, people will be able to have their names engraved on the glazed panels outside the new village hall.

“This will be a way for people to support the new village hall and have their name engraved for future generations,” said hall chairman Mike Harwood.

Trustees now need to gauge interest in the scheme – the cost would be £150 per name. If you are interested email info@aberporthvillagehall.co.uk or call project officer Sue Lewis on 07402255010.

 

Ydych chi eisiau gwneud eich marc ar Neuadd Bentref newydd Aberporth?

Fel rhan o brosiect codi arian, bydd modd i bobl gael eu henwau wedi'u hysgythru ar y paneli gwydrog y tu allan i'r neuadd bentref newydd.

“Bydd hon yn ffordd i bobl gefnogi'r neuadd bentref newydd a chael eu henw wedi'i ysgythru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol,” meddai cadeirydd y neuadd, Mike Harwood.

Nawr mae angen i ymddiriedolwyr fesur diddordeb yn y cynllun - y gost fyddai £150 yr enw. Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch info@aberporthvillagehall.co.uk