Lottery bid success

£450k boost for Aberporth “Heart of the Community” hall project

 

Residents in Aberporth are celebrating after their project to replace the ageing village hall has been awarded £450k by the National Lottery Community fund.

The £1m “Heart of the Community” project will see the 1930s large hall demolished and rebuilt with a more flexible layout plus the 1950s brick built smaller “festival hall” refurbished with modern kitchen and toilet facilities installed. The hall will become a warm and welcoming community “hub” open longer hours, providing free wifi, a drop in centre, community fridge and many other social activities.

The new building will also see better access for people with disabilities and embrace the latest energy efficient lighting and heating systems.

The 16-strong village hall charity committee have spent the last two years putting the project together and are awaiting news on matchfunding bids from the Welsh Government and Ceredigion County Council.

“This has been a fantastic boost for the village,” said village hall chairman Richard Jennings.

“There have been many attempts over the years to try and get a new hall, so to finally see our dreams realised is a tribute to the hard work and commitment of the committee. We are really grateful to the National Lottery Community Fund for  supporting us.”

Work should start on demolishing the old hall later this year, with the committee hoping that the new hall will be open to the public by the spring of 2023.

Regular updates will be published on the hall’s website www.aberporthvillagehall.co.uk. 

 

Picture: Committee and project team members celebrate the good news of the lottery award

 

Hwb o £450,000 ar gyfer prosiect neuadd Aberporth, sef “Calon y Gymuned”

 

Mae trigolion Aberporth yn dathlu ar ôl i’w prosiect i ail-adeiladu hen neuadd y pentref dderbyn £450,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae’r prosiect “Calon y Gymuned” werth £1m yn cynnwys dymchwel y neuadd fawr a adeiladwyd yn y 1930au a’i hail-adeiladu gyda chynllun mwy hyblyg, ynghyd ag atgyweirio’r adeilad brics llai a adeiladwyd yn y 1950au, sef “neuadd yr ŵyl” trwy osod cyfleusterau cegin a thoiledau newydd. Bydd y neuadd yn dod yn “ganolbwynt” cymunedol cynnes a chroesawgar gydag oriau agor hwy, gan ddarparu wifi am ddim, canolfan alw heibio, oergell gymunedol a nifer o weithgareddau cymunedol eraill.

Bydd yr adeilad hefyd yn fwy hygyrch i bobl gydag anableddau ac yn defnyddio’r systemau goleuo a gwresogi diweddaraf sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.

Mae pwyllgor elusen neuadd y pentref, sy’n cynnwys 16 o unigolion, wedi treulio’r ddwy flynedd ddiwethaf yn llunio’r prosiect, ac maent yn aros am newyddion ynglŷn â cheisiadau am arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.

“Mae hyn wedi bod yn hwb gwych i’r pentref,” meddai cadeirydd neuadd y pentref, Richard Jennings.

“Cafwyd llawer o ymdrechion dros y blynyddoedd i geisio cael neuadd newydd, felly mae gweld ein breuddwydion yn cael eu gwireddu o’r diwedd yn deyrnged i waith caled ac ymrwymiad y pwyllgor. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am ein cefnogi.”

Dylai’r gwaith o ddymchwel yr hen neuadd ddechrau’n ddiweddarach eleni, ac mae’r pwyllgor yn gobeithio y bydd y neuadd newydd yn agor ei drysau i’r cyhoedd erbyn gwanwyn 2023.

Bydd diweddariadau rheolaidd yn cael eu cyhoeddi ar wefan y neuadd www.aberporthvillagehall.co.uk.