Eisteddfod Aberporth!

Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur! Bydd Eisteddfod Aber-porth — y cyntaf ers ymhell dros hanner canrif — yn cael ei chynnal yn neuadd newydd y pentref ddydd Sadwrn, Mehefin 22. 2024.

 

Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol yr wythnos hon i ddechrau'r chynllunio ar gyfer cystadlaethau a rhaglen o ddigwyddiadau. Mae Ysgol Aber-porth eisoes wedi nodi y byddai ganddynt ddiddordeb mewn cymryd rhan ac mae cynlluniau i wneud y digwyddiad yn ddeniadol i bobl ifanc.

 

Bydd cyfarfod pellach ar Hydref 12 am 7 o’r gloch yng Nghanolfan Dyffryn  mai croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i fynychu.

 

Os oes gan unrhyw un lluniau neu raglenni o Eisteddfod ddiwethaf Aber-porth dewch â nhw gyda nhw 

 

 

A date for your diary! Eisteddfod Aberporth – the first for well over half a century – will be held in the new village hall on Saturday, June 22 next year.

An initial meeting was held this week to start the ball rolling with tentative plans for competitions and a programme of events. Ysgol Aberporth has already indicated that they would be interested in participating and plans are to make the event attractive for young people.

There will be a further meeting on October 12 at 7pm in Canolfan Dyffryn to which anyone interested is welcome to attend.

If anyone has any photographs or programmes from the last Eisteddfod Aberporth please bring them along!