Christmas Mice

 

Mr Peter Taylor has kindly donated his gorgeous Christmas mouse painting to the Village Hall Committee to be raffled off. All proceeds go to the Village Hall rebuild.

The whole committee would like to extend their warmest and most sincere thanks to Peter for his generosity.  

 

Raffle tickets are now up for sale at a £1 a ticket.

Available in the Hardware store in Aberporth and also from Kristina Jackson at Talyrhyn, corner of Tresaith Rd and B4333.

If purchasing from Kristina, please message her in advance of a time, and how many tickets you would like. Please place cash in the box and abide by social distancing guidelines. info@aberporthvillagehall.co.uk 

 

Tickets will be available online soon.

 

The draw will take place on the 12th day of Christmas, Tuesday 5th of January.

The winner will be notified by phone and the winning ticket number posted online.

 

We would like to wish you all a very merry Christmas.

 

 

 

Mae Mr  Peter Taylor wedi bod yn garedig iawn ac  wedi rhoi ei lun llygoden Nadolig hyfryd i Bwyllgor Neuadd y Pentref, i'w raffl. Mae'r holl elw'n mynd i a iladeiladu Neuadd y Pentref.

 

Hoffai'r pwyllgor cyfan estyn eu diolch cynhesaf a mwyaf diffuant i Peter am ei haelder

Mae tocynnau raffl bellach ar werth am £1 y tocyn o siop Hardwear stores yn Aberporth, a hefyd wrth Kristina Jackson yn Nhalyrhyn cornel Heol Tresaith a'r B4333. info@aberporthvillagehall.co.uk 

 

 

Os ydych yn prynu o Kristina, danfonwch neges ati gyda faint o docynnau yr hoffech eu cael. Rhowch arian parod yn y blwch a chadwch at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol.

 

Bydd tocynnau ar wert har-lein yn fuan.

 

Bydd y raffl yn cael ei chynnal Dydd Mawrth 5ed o Ionawr.

Bydd yr enillydd yn cael galwad ffon a bydd y rhif yn cael ei bostio ar-lein.

 

 Hoffem ddymuno Nadolig llawen iawn i chi i gyd.